Capture3

Capture3
กิจกรรมฝึกยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์จากสถานการณ์จำลองเป็นกิจกรรมที่เปิดบริการให้กับพนักงานได้ใช้บริการทุกวัน ในช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน

โดยมีนางสาวปนัดดา ศรีหาคลัง เป็นผู้จัดการสนาม นายพิริยกร แซ่มัว และ นายสันติภาพ นันภักดี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสนาม