ระบบค้นหาและกู้ภัยจากการระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ

ยี่ห้อ/แบบ: RES-Q-CELL รุ่น: ELI-8950

บริษัทผู้ผลิต: IAI ELTA Systems ประเทศ: อิสราเอล

Res_Q_Cell_1

คุณสมบัติระบบ

ระบบค้นหาและกู้ภัยจากการระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือนั้น เป็นการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือที่สามารถให้ข้อมูลตำแหน่งของผู้ประสบภัย ที่รอดชีวิตแก่ทีมค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิต ระบบจะให้ข้อมูลตำแหน่ง แบบ  3 มิติ ของผู้ประสบภัย ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ระบบ RES-Q-Cell ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจการค้นหาและกู้ภัยต่าง ๆ อาทิ เหตุจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย, อาคารถล่ม, สงคราม, พื้นที่การรบ และพื้นที่ที่บุคคลสูญหาย ทั้งในเมืองหรือพื้นที่ที่ห่างไกล

  • ระบุตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ปฏิบัติการได้หลายคนในคราวเดียวกัน
  • ให้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แบบ 3 มิติ ด้วยความแม่นยำสูง
  • รองรับการทำงานทั้งเครือข่าย จีเอสเอ็ม และ ยูเอ็มทีเอส ได้พร้อมกันในคราวเดียว
  • ใช้เป็นเครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์มือถืออิสระในพื้นที่วิกฤต, หรือพื้นที่เกิดอุบัติภัยได้
  • ระบบสามารถติดตั้งใช้งานบนรถยนต์ หรือแบบลากจูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด

RES-Q-CELL is a Life Saving System