ประวัติ

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ เรายังคงเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการทหาร ความสำเร็จของเราเกิดจากการพัฒนากลยุทธ์การขายที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าและความน่าเชื่อถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเราในประเทศไทย แอสตร้า เทคโนโลยี เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลักด้านจำหน่ายยุทโธปกรณ์คุณภาพดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอิสราเอล ให้กองทัพไทย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ให้กองทัพไทย มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจ

เราทุ่มเทความสัมพันธ์กับลูกค้า/ซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายในเชิงพาณิชย์โดยยึดหลักความภักดี ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม

การบริหารองค์กร

มีมติให้คงไว้ซึ่งโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพซึ่งเอื้อต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

กิจกรรมทางสังคม

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ

ผู้บริหาร

Suthep
ดร.สุเทพ  ดวงจินดา
ประธานกรรมการบริหาร/CEO

ทีมผู้บริหาร

Witsarut

วิศรุต  ดวงจินดา

ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ

Somporn

สมพร  เผื่อนสัจจา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย