วันมหาสงกรานต์_180411_0118

บรรยากาศหลังการรดน้ำขอพร

วันมหาสงกรานต์_180411_0148

ร่วมถ่ายรูปหมู่คณะแต่งกายไทยเดิม
วันมหาสงกรานต์_180411_0132

ธีมการแต่งตัวด้วยชุดไทย